Colocation / Samlokalisering

Hem / Colocation

Colocation, eller samlokalisering som det ofta kallas i Sverige, erbjuder företag en unik möjlighet att optimera sin IT-infrastruktur utan de tunga investeringarna av att bygga och underhålla ett eget datacenter. Genom att dela utrymme med andra företag i specialdesignade faciliteter kan organisationer dra nytta av högklassig teknik, avancerade säkerhetsåtgärder och skalbarhet, allt medan de behåller full kontroll över sin egen utrustning – tack vare just colocation eller samlokalisering.

Vad är colocation?

Colocation, eller samlokalisering, handlar om att hyra utrymme i en datahall där flera företag placerar sin IT-utrustning. Istället för att investera i att bygga och underhålla ett eget datacenter, kan företag dra nytta av befintliga faciliteter och dela kostnaderna.

Colocation passar särskilt bra för företag som vill ha hög driftsäkerhet utan att investera i egen infrastruktur, behöver flexibilitet i sin IT-struktur och som vill ha tillgång till avancerade säkerhetsåtgärder utan extra kostnad. Bland företag som erbjuder colocation i Sverige finns GlobalConnect.

Ordet ”samlokalisering” finns med i Computer Swedens lista över IT-ord där även benämningen ”serverhotell” används som en synonym.

Passar för

 • Teknik- och IT-företag
 • E-handelsföretag
 • Finansiella institutioner
 • Medicinska organisationer
 • Företag inom underhållning och media
 • Tillverkare av IoT (Internet of Things)

Små företag

Små företag har ofta begränsade resurser. Genom att välja colocation kan de undvika de höga uppstartskostnaderna för att bygga och underhålla ett eget datacenter. Små företag har sällan en stor IT-avdelning. Genom samlokalisering erbjuds ofta teknisk support, vilket kan vara ovärderligt för mindre företag. Och även om de är små, behöver företag fortfarande robusta säkerhetsåtgärder. Colocation ger tillgång till avancerade säkerhetssystem utan extra kostnad.

Medelstora företag

Medelstora företag kan uppleva snabb tillväxt. Colocation ger dem flexibiliteten att enkelt expandera sin IT-infrastruktur efter behov. Tillgången till höghastighetsanslutningar kan vara fördelaktigt för medelstora företag som behöver snabb och pålitlig tillgång till sina data. Om företaget har känslig information som behöver skyddas finns ofta robusta säkerhetsåtgärder som övervakning och biometrisk åtkomstkontroll.

Stora företag

Stora företag har specifika och ofta komplexa IT-behov. Många colocation-anläggningar erbjuder anpassade lösningar för att möta dessa krav. För stora företag kan dataförlust vara katastrofal. Samlokalisering kan fungera som en del av en omfattande katastrofåterställningsplan, med flera platser för datalagring. För stora företag som har global verksamhet kan det vara fördelaktigt att ha datacenter i olika geografiska regioner, vilket optimerar dataåtkomst och prestanda globalt.

Fördelar med colocation

 1. Ekonomiska besparingar: Att driva och underhålla dataservrar kan bli dyrt över tid. Med colocation kan företag minska dessa kostnader.
 2. Ökad säkerhet: Företag som väljer samlokalisering får tillgång till avancerade säkerhetssystem, inklusive övervakning dygnet runt och säkerhetslarm.
 3. Skalbarhet: Med colocation kan företag enkelt expandera sin infrastruktur när de växer, utan att oroa sig för begränsat serverutrymme.
 4. Support och assistans: Vid eventuella problem eller frågor finns det alltid support tillgänglig.

Vad ingår i colocation?

I colocation eller samlokalisering ingår vanligtvis följande tjänster:

 • Miljövänlig drift: Många datacenter drivs med 100% förnyelsebar energi, vilket bidrar till en hållbar IT-struktur.
 • Övervakning: Datacenter övervakas kontinuerligt för att säkerställa att all utrustning fungerar som den ska.
 • Säkerhetsåtgärder: Förutom inbrottslarm finns det branddetekteringssystem och specialdesignade släcksystem för att hantera eventuella olyckor.
 • Flexibilitet: Företag kan enkelt skala upp eller ner sin IT-struktur baserat på deras föränderliga behov.

12 aspekter att ta hänsyn till

När man överväger colocation bör man tänka på flera faktorer, inklusive:

 1. Fastställ dina behov och mål: Innan du börjar söka efter colocation-leverantörer är det avgörande att förstå ditt företags specifika behov och mål. Vad är syftet med samlokalisering? Vilka resurser och kapacitet behöver du? Vilken nivå av säkerhet och tillgänglighet krävs?
 2. Geografisk placering: Överväg var du vill placera din utrustning. Geografisk placering kan påverka latens, dataskyddslagar och katastrofåterställningsplaner. Välj en plats som är strategiskt viktig för ditt företag.
 3. Säkerhet och pålitlighet: Granska den fysiska och digitala säkerheten hos potentiella anläggningar. Finns det övervakning dygnet runt? Har de överflödiga strömförsörjningar och säkerhetsprotokoll?
 4. Skalbarhet: Tänk på företagets tillväxt. Kan colocation-leverantören erbjuda skalbara lösningar för att hantera ökande krav på datalagring och prestanda?
 5. Kostnadseffektivitet: Jämför prissättning och avgifter från olika leverantörer. Se till att du förstår de totala kostnaderna, inklusive eventuella dolda avgifter.
 6. Säkerhetskopiering och katastrofåterställning: Utvärdera leverantörens förmåga att stödja säkerhetskopiering och katastrofåterställningsplaner. Det är avgörande att skydda din data och snabbt kunna återställa den vid behov.
 7. Teknisk support: Kontrollera om leverantören erbjuder teknisk support dygnet runt och hur snabbt de kan svara på eventuella problem.
 8. Referenser och rykte: Sök efter recensioner och referenser från andra företag som använder samma colocation-leverantör. Ett gott rykte och nöjda kunder är en god indikation på tjänstens kvalitet.
 9. Upptid och SLA (Service Level Agreement): Begär information om leverantörens upptidshistorik och SLA. En hög garanterad upptid är viktig för att undvika avbrott i verksamheten.
 10. Besök anläggningen: Om möjligt, besök anläggningen personligen för att få en bättre förståelse för dess fysiska infrastruktur och säkerhetsåtgärder.
 11. Juridiska och kontraktsmässiga aspekter: Granska noggrant kontraktet och se till att du förstår alla villkor, inklusive eventuella begränsningar och ansvarsfriskrivningar.
 12. Planera för framtiden: Tänk på företagets utveckling på lång sikt och hur colocation kan anpassas för att möta framtida krav.

Framtidens colocation

Med den snabba tekniska utvecklingen och ökade efterfrågan på datalagring och -bearbetning, kommer colocation sannolikt att fortsätta växa i popularitet. Företag kommer att söka efter ännu mer flexibla och skalbara lösningar, samtidigt som de vill säkerställa att deras data är säker och lättillgänglig.